Bedrijfsmiddelen fiscaal afschrijven: zo zit dat

De aanschaf van een laptop, bureau, machine of bedrijfspand kan noodzakelijk zijn om geld te verdienen met je bedrijf. Het goede nieuws: deze zakelijke kosten kun je meestal aftrekken van de belasting.

Wat is fiscaal afschrijven?

De kosten die je maakt om bedrijfsmiddelen te kopen, kun je meestal aftrekken van de belasting. Deze kosten trek je af van de opbrengsten om de winst van het bedrijf te bepalen. Om jouw dienst of product te kunnen produceren en leveren, heb je bepaalde bedrijfsmiddelen nodig, zowel materieel (laptop, auto, machine) als immaterieel (vergunningen). Deze bedrijfsmiddelen gaan in principe een aantal jaar mee: daarom kun je ze beschouwen als vaste activa. Met de tegenhanger – vlottende activa – wordt bijvoorbeeld gedoeld op voorraden.

 

De fiscus ziet deze bedrijfsmiddelen als investeringen; daarom mag je niet alle kosten aftrekken in het jaar van aanschaf, maar moet je ze afschrijven.Je verdeelt zo als het ware de kosten van het bedrijfsmiddel over de jaren waarin je hiervan gebruikmaakt. Anders gezegd: de afschrijvingen laten de waardedaling van de bedrijfsmiddelen over een bepaalde periode zien.

 

De grens voor afschrijvingen ligt bij een investeringsbedrag op minimaal 450 euro. Is het investeringsbedrag lager? Dan mag je deze kosten wel in het jaar van aanschaf in één keer volledig aftrekken.

Hoe bereken je de afschrijving?

Om de jaarlijkse afschrijving correct te berekenen, maak je gebruik van drie variabelen:

 

1 Aanschafkosten
Tot aanschafkosten reken je niet alleen de aanschafprijs, maar ook de kosten die gepaard gaan met je aankoop. Denk aan notariskosten bij de aankoop van onroerend goed.Verder bestaan de aanschafkosten uit de installatiekosten en de kosten van het bedrijfsklaar maken. Vervolgens moet je van het totaalbedrag de kortingen en subsidies aftrekken, óók als je die pas achteraf krijgt.

2 Restwaarde
De tweede variabele is de restwaarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk heeft op het moment dat je het niet meer kunt gebruiken voor jouw onderneming. Meestal maak je hiervoor een schatting, waarbij je – bij het berekenen ervan – het beste contact kan opnemen met de leverancier.

3 Vermoedelijke gebruiksduur
De laatste variabele is de vermoedelijke gebruiksduur, berekend in volledige jaren.

De Belastingdienst hanteert meestal de technische levensduur van het bedrijfsmiddel. Oftewel: de periode totdat het product volledig versleten is. In de praktijk mag je uitgaan van de economische levensduur wanneer deze korter blijkt dan de technische levensduur.De economische levensduur geldt als verstreken als het bedrijfsmiddel geen economisch nut meer heeft voor de onderneming, ook al is het technisch gezien nog in goede staat.

Let op: je mag per jaar maximaal twintig procent afschrijven op de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel, dus de minimale levensduur is vijf jaar.

Rekenformule: lineaire methode
Dit is de meest gebruikte methode om de afschrijving te berekenen:

Afschrijving per jaar = (Aanschafwaarde – Restwaarde) / Gebruiksduur (min 5 jaar)

Laten we de aanschaf van een laptop als voorbeeld nemen.

De aanschafkosten zijn € 1.000 (hoger dan € 450, dus afschrijven is toegestaan).

De levensduur zetten we op het minimum van vijf jaar en de restwaarde is na vijf jaar nul.

Dan kom je uit op: (1000-0)/5= een afschrijving van € 200 euro per jaar.

 

Willekeurig afschrijven: hoe doe je dat?

Voor startende ondernemers met een eenmanszaak, vof, maatschap of cv heeft de Belastingdienst een uitzondering gemaakt. Zolang je recht hebt op startersaftrek, mag je gebruikmaken van de willekeurige afschrijving.

Dit betekent dat je zelf bepaalt wanneer je de totale afschrijvingskosten aftrekt. Verdien je veel in jouw eerste jaar en wil je niet teveel belasting betalen? Dan schrijf je bijvoorbeeld de volledige laptop af in je eerste jaar als ondernemer. Nadeel is wel dat je de vier jaar daarna de laptop niet meer kunt afschrijven, minder kosten hebt en dus iets meer belasting betaalt.

Stel dat je nog maar weinig geld verdient in het eerste jaar: dan kan het verstandig zijn om de afschrijving nog even uit te stellen. Je betaalt over dat jaar immers toch al bijna geen belasting.