Nieuw btw-identificatienummer: dit moet je weten

Tussen 10 en 31 oktober 2019 ontvingen bijna 1.3 miljoen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). In dat nummer is het burgerservicenummer (BSN) niet verwerkt.

Het btw-id is alleen nog naar het bedrijf te herleiden. Zo is de privacy van ondernemers met een eenmanszaak beter gewaarborgd. In dit bericht lees je antwoorden op de vragen: wanneer moet je het btw-id gaan gebruiken? Wat gebeurt er met het oude omzetbelastingnummer?

Het btw-id vermeld je vanaf 1 januari 2020 op je facturen, internetsite en gebruikt het voor contacten met klanten en leveranciers. Ook aanpassing van het nummer in de software (zowel in die van jou als van jouw klant) is nodig. Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer en bestaat net als nu uit: NL – 9 cijfers – B – 2 cijfers. Het verschil is dat de 9 cijfers niet langer gerelateerd zijn aan het BSN en het controlenummer na de B een willekeurig getal is.

Het BSN-gerelateerde omzetbelastingnummer (ob-nummer) blijf je gebruiken bij contact met de Belastingdienst rond de afhandeling van de omzetbelasting. Je ziet het ob-nummer terug op het portaal als je daar bijvoorbeeld btw-aangifte doet. En het staat in de brieven over de omzetbelasting die je van de Belastingdienst ontvangt.

Klanten en leveranciers

Het btw-id identificeert jou als btw-plichtig ondernemer. Het geeft aan dat je btw in rekening mag brengen. Daarnaast gebruiken jouw klanten het btw-id om met de EU-zoekmachine VIES na te gaan of een bedrijf ingeschreven is voor handelstransacties met bedrijven in andere EU-landen. Het huidige btw-id (na 1 januari ob-nummer) staat vanaf 1 januari 2020 niet meer in VIES. De onderneming is vanaf die datum onder het nieuwe btw-id te vinden in VIES. Voor de Belastingdienst is de historische informatie wel zichtbaar in VIES.

Leveranciers gebruiken jouw btw-id in hun administratie om er zeker van te zijn dat jij een btw-plichtige ondernemer bent. Leveranciers kunnen jouw btw-id bijvoorbeeld gebruiken om btw aan jou te verleggen. En ook (buitenlandse) leveranciers gebruiken het btw-id om jouw bedrijf in VIES te controleren op inschrijving.

Als je als eenmanszaak intracommunautair inkoopt/verwerft, dan moet vanaf 1 januari 2020 de buitenlandse leverancier het btw-id van jou op zijn factuur vermelden. Krijg je in 2020 een factuur voor prestaties die de EU-leverancier al in 2019 heeft verricht? En staat op deze factuur toch het ob-nummer? Dan hoeft uw klant de leverancier niet te vragen om een factuur met het nieuwe btw-id.

MOSS

Ook in de regeling Mini One Stop Shop (MOSS) moet je vanaf 1 januari 2020 het btw-id gebruiken. Je krijgt in 2019 nog 2 brieven over de aanpassing van zijn btw-id voor de MOSS: eind november een afmeldingsbrief en begin december een aanmeldingsbrief. Je bent niet af- en later weer aangemeld voor de MOSS-regeling. Je krijgt deze brieven omdat de Belastingdienst het btw-id voor de MOSS aanpast.

Artikel 23

Beschik je als eenmanszaak over een vergunning artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968? Dan ontvang je in het 4e kwartaal van 2019 van de Belastingdienst een nieuwe vergunning met het nieuwe btw-id.

Aankoop zonnepanelen

Heb je destijds een btw-nummer ontvangen bij de aanschaf van zonnepanelen? En aangifte gedaan omdat je de btw ontvangt? Het nieuwe btw-id is dan niet nodig omdat je niet factureert en geen aangifte omzetbelasting meer doet.

Heb je het btw-identificatienummer in de toekomst wel nodig omdat je btw-belaste leveringen of diensten gaat verrichten? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Nieuwe KOR en Vrijgestelden

Ondernemers die vrijgesteld zijn van btw of gebruik maken van de nieuwe KOR hebben in het verleden een btw-nummer ontvangen. Daarom hebben zij ook dit nieuwe btw-id nummer ontvangen. Zij hoeven hier niets mee te doen, behalve de brief met het btw-id goed bewaren mochten zij deze in de toekomst nodig hebben. Bijvoorbeeld als ze goederen of diensten gaan leveren die met btw zijn belast.

Bron: Belastingdienst 05-11-2019