Nieuwe kleineondernemersregeling?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe. In plaats van korting op de btw, kun je vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling.

Wat verandert er met de komst van de nieuwe kleineondernemersregeling?

Ga je gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling, dan hoeft u geen btw-aangifte meer te doen.

Daarvoor gelden wel twee voorwaarden:

  1. Uw omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar
  2. En uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn

Maar er verandert meer. De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (VOF en Maatschap). Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Stel, ik kies vanaf 2020 voor de nieuwe regeling – wat zijn de gevolgen?

  • Je doet geen btw-aangifte meer.
  • Je brengt geen btw meer in rekening bij klanten.
  • Je kunt de btw die andere ondernemers bij je in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst. 
  • Je moet jouw omzet wél bijhouden in jouw administratie. 
  • Vanaf het moment dat je deelneemt aan de nieuwe kleineondernemersregeling, geldt de vrijstelling voor ten minste 3 jaar.

Kan ik me al aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling?

Nog niet. Aanmelden kan vanaf 1 juni 2019. Met een formulier dat dan op de site www.belastingdienst.nl staat. Wil je  vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de regeling? Zorg dan dat de aanmelding vóór 20 november 2019 bij de belastingdienst binnen is.

Heb je nu een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan hoef je je niet zelf aan te melden

De belastingdienst meldt je automatisch aan voor  de vrijstelling. 

Meer weten over de nieuwe regeling?

Uiterlijk 1 juni 2019 vindt je meer informatie op www.belastingdienst.nl