Voorkom btw-druk bij inhuren van personeel in btw-vrijgestelde sectoren (bijv. zorg) 

Schakel je voor de uitvoering van uw btw-vrijgestelde diensten personeel in dat niet bij je in dienst is? Of leen je personeel uit in de sociaal-culturele, gezondheids- of onderwijssector? Wees dan alert op de btw-gevolgen.

Een rechtbank oordeelde eind 2018 dat in die casus een btw-vrijstelling van toepassing was bij de inzet van medisch personeel. Een gerechtshof deed begin 2019 een vergelijkbare uitspraak inzake bedrijfsmaatschappelijke werkzaamheden. Er is echter ook veel rechtspraak op grond waarvan het uitlenen van personeel is belast met btw. Daarnaast actualiseerde de staatssecretaris eind 2018 het besluit over de btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van personeel. In mei beantwoordde de staatssecretaris vragen inzake de btw over bemiddelings- en matchingdiensten voor leraren door regionale transfercentra (RTC’s). Dit alles heeft mogelijk btw-gevolgen voor uw situatie.

Beoordeel daarom of de btw-vrijstelling van toepassing is bij de inzet van personeel. Het in- of uitlenen van personeel is in beginsel belast met btw. Als de inzet van personeel kwalificeert als een zelfstandige dienst, kan een btw-vrijstelling van toepassing zijn. De overeenkomsten tussen partijen zijn doorslaggevend voor de vaststelling of sprake is van de btw-belaste terbeschikkingstelling van personeel of een btw-vrijgestelde dienst. Daarom is het van belang om de bestaande overeenkomsten te toetsen aan de btw-gevolgen van het in- of uitlenen van personeel.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen je graag.