Zijn zzp’ers gelukkiger dan werknemers in loondienst?

De afgelopen tien jaar is het aantal zzp’ers met bijna 300.000 personen naar 1,1 miljoen mensen gegroeid. Deze zzp’ers zouden volgens online boekhoudtool Tellow over het algemeen gelukkiger zijn dan de zeven miljoen mensen die voor een baas werken. Meerdere websites, zoals andc.tv en ThePost Online namen deze berichten over.

Volgens Tellow ervaren zzp’ers ook nog eens minder stress en vinden ze vaker dat ze een droombaan hebben. Dit terwijl één op de tien zzp’ers volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) risico op armoede loopt en een kwart van de zzp’ers geen pensioenvoorziening heeft. Zouden de zzp’ers desondanks toch gelukkiger met hun werk zijn dan mensen in loondienst?

Waar komt het vandaan?
Het onderzoek van Tellow is uitgevoerd door Kien Onderzoeksbureau. Op de stelling ‘ik ben gelukkig met mijn werk’ antwoordde 83 procent van de zzp’ers bevestigend, terwijl dat voor slechts 71 procent van de werknemers gold. Op het eerste gezicht lijken de zzp’ers dus gelukkiger met hun werk, maar zijn de resultaten van de enquête ook te veralgemenen naar de rest van de werkende bevolking?

Het onderzoeksbureau hield in ieder geval rekening met generaliseerbaarheid en dus met zaken als sekse, opleidingsniveau en leeftijd. Wat wel opvalt is dat ze zowel zzp’ers die fulltime werken als zzp’ers die parttime werken hebben bevraagd, terwijl alleen fulltime werknemers werden meegenomen. Wellicht zijn parttimers sowieso gelukkiger dan fulltimers en zijn de zelfstandigen als gevolg daarvan gemiddeld dus gelukkiger dan de werknemers?

Klopt het?
Tellow is niet de enige die onderzoek heeft gedaan naar de baantevredenheid van zzp’ers. Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed recent onderzoek naar de baantevredenheid van zzp’ers. Uit een van deze onderzoeken bleek dat mensen die switchen van een baan in loondienst naar het zelfstandige bestaan hierna tevredener over hun werk zijn.

Edith Josten, onderzoeker bij het SCP, bevestigt dat zzp’ers over het algemeen tevredener zijn over hun baan dan mensen in loondienst. Ze vertelt dat deze zelfstandigen over het algemeen meer autonomie ervaren en tevredener zijn over de inhoud van het werk dat ze doen. “De inkomsten zijn niet de oorzaak van de hogere tevredenheid, die zijn gemiddeld lager dan bij mensen in loondienst.”

Het CBS publiceerde vorig jaar oktober daarnaast de resultaten van een eigen onderzoek naar werktevredenheid. Uit dit onderzoek blijkt dat 81 procent van de zelfstandigen zonder personeel tevreden is met hun werk, tegenover 76 procent van de werknemer. Het maakt wel uit welk type dienstverband werknemers hebben, mensen met een vast contract zijn ongeveer even vaak tevreden over hun werk als zzp’ers, terwijl uitzendkrachten veel minder vaak tevreden zijn.

Conclusie
Uit het onderzoek dat boekhoudtool Tellow liet uitvoeren, bleek dat zzp’ers gelukkiger zijn dan werknemers. Onderzoeken van het CBS en het SCP bevestigen dit beeld; zzp’ers zijn over het algemeen tevredener dan werknemers, hoewel ze gemiddeld minder verdienen.

Daarom beoordelen we de stelling ‘zzp’ers zijn gelukkiger met hun werk dan mensen in loondienst’ als waar.

Bron: www.nu.nl 8 mei 2018