Je portemonnee in 2018, dit is anders sinds 1 januari

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe fiscale regels, veranderingen in toeslagen en wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering. De belangrijkste wijzigingen voor je portemonnee op een rij:

Andere tarieven inkomstenbelasting

In 2018 gelden andere tarieven voor de inkomstenbelasting. In de eerste schijf blijft het tarief overigens gelijk: die is voor AOW-gerechtigden 18,65 procent en voor jongere mensen 36,55 procent. In de tweede schijf zijn de tarieven 0,05 procentpunt hoger dan in 2017. Die komen in 2018 uit op 22,95 procent voor AOW-gerechtigden en op 40,85 procent voor de rest. In de derde schijf geldt eveneens een tarief van 40,85 procent. Dat was in 2017 nog 40,8 procent. Het tarief in de vierde en hoogste schijf is in 2018 juist 0,05 procentpunt lager (51,95 procent).

Wijzigingen heffingskortingen

De algemene heffingskorting is verlaagd. Dit is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Deze heffing is voor iedereen die in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting betaalt. Het bedrag is na indexatie met 8 euro verlaagd en komt in 2018 uit op maximaal 2.265 euro. Doordat de heffingskorting nog wel is geïndexeerd, is het maximum toch iets hoger dan dat van 2017 (2.254 euro). AOW-gerechtigden ontvangen in 2018 maximaal 1.157 euro algemene heffingskorting. De maximale korting was in 2017 nog 1.151 euro. De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens is dit jaar 3.249 euro. In 2017 was het nog maximaal 3.223 euro. De arbeidskorting is een korting voor werkenden. De inkomensafhankelijke combinatiekorting valt in 2018 hoger uit op minimaal 1.052 euro. Dit was in het voorgaande jaar 1.043 euro. Deze korting is bedoeld voor mensen die werk combineren met de zorg voor jonge kinderen.

Werk

Een hoger minimumloon

Het wettelijk brutominimumloon (WML) is omhooggegaan. Voor werknemers van 22 jaar en ouder betekent dit dat het brutoloon bij een volledig dienstverband uitkomt op 1.578 euro per maand. Dat bedrag lag sinds 1 juli 2017 op 1.565,40 euro. Ook het minimumjeugdloon is verhoogd. Sinds 1 juli 2017 krijgen werknemers overigens vanaf 22 jaar al het wettelijk brutominimumloon. Eerder was dit pas vanaf 23 jaar zo. In 2018 blijft dit zo, maar op 1 juli 2019 wordt de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen verder teruggebracht naar 21 jaar. Vanaf 1 januari moeten werknemers bovendien minstens het minimumloon ontvangen voor overwerk. Ook heeft de werknemer recht op vakantietoeslag over het overwerkloon.

Stukloonbepaling op de schop

De zogenoemde stukloonbepaling is op de schop gegaan. Dit is loon dat wordt betaald per stuk afgeleverd werk, zoals een poststuk. Bijvoorbeeld post- en folderbezorgers kunnen hiermee te maken hebben. Werknemers die op basis van stukloon betaald krijgen, ontvangen per 2018 minimaal het minimumloon per gewerkt uur. Voor bepaalde werkzaamheden kan nog wel van de nieuwe regel afgeweken worden. Ook mensen die op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) of een andere overeenkomst voor een bedrijf werken, hebben voortaan recht op het wettelijk minimumloon. Hiermee moet worden voorkomen dat deze mensen voor te lage tarieven moeten werken. Deze wijziging geldt niet voor zzp'ers, aangezien zij zelf invloed hebben op de hoogte van hun tarieven.

Bron: www.nu.nl  3 jan 2018

Ander nieuws