Compensatie voor zwangere vrouwelijke ondernemers

Ben je ondernemer en ben je in de periode tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen van een kind? Dan kom je in aanmerking voor een eenmalige uitkering van € 5.600. Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kenbaar gemaakt.

Na jarenlang procederen is duidelijk geworden dat het ontbreken van een algemene regeling voor een bevallingsuitkering in die periode voor vrouwelijke ondernemers in strijd was met het VN-vrouwenverdrag. In sommige gevallen geldt dit ook voor meewerkende partners die zijn bevallen in deze periode.

Het Ministerie publiceert binnenkort de regeling waarmee alsnog een uitkering kan worden aangevraagd. Binnen drie maanden na het bekend worden van de regeling, moet deze uitkering bij het UWV zijn aangevraagd.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de compensatieregeling? Neem contact op met een RB-adviseur die u verder kan helpen. 

Bron: RB 3 nov 2017

Ander nieuws