Prinsjesdag 2017

Beleidsarm, toch spannend

Een bijzondere Prinsjesdag dit jaar. Omdat er nog geen nieuwe regering is, stelde het oude kabinet van VVD en PvdA de begroting voor 2018 op. Een demissionair kabinet mag alleen lopende zaken afhandelen en geen controversiële besluiten nemen, waardoor er in de Miljoenennota 2018 weinig nieuwe plannen en beleid staan. Koning Willem-Alexander benoemde in de Troonrede vooral de positieve ontwikkelingen van de laatste jaren: een lagere werkloosheid, ondernemers investeren meer, een bloeiende economie en een gezonde schatkist. Hij maakte wel een kanttekening dat niet iedereen iets merkt van de economische groei. Meer mensen zouden hiervan moeten profiteren.

Geruchtendag: btw-tarief omhoog

Tegelijkertijd onderhandelen op de achtergrond de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over het nieuwe kabinetsbeleid. CDA-onderhandelaar Buma liet al weten dat het nieuwe kabinet nog ‘een heleboel wijzigingen hebben ten opzichte van de Miljoenennota’. Een van de geruchten is bijvoorbeeld dat aan de formatietafel het lage btw-tarief van 6 procent ter discussie staat. Dit zou door het nieuwe kabinet verhoogd worden naar 8 procent. Hierdoor zouden de prijzen van horeca, boodschappen, kappers of recreatieparken stijgen.

Miljoenennota 2018 voor ondernemers

Er staan natuurlijk wel degelijk plannen in de Miljoenennota 2018, ook al zijn ze dan niet spannend vanwege de beleidsarme begroting. Dit zijn de belangrijkste voor ondernemers: Brexit
Nederlandse ondernemers moeten er rekening mee houden dat de Brexit flinke gevolgen voor hen kan hebben, waarschuwt minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem in de Miljoenennota. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner voor Nederlandse bedrijven. Tegelijkertijd: er zullen nieuwe verdragen worden gesloten, en de gevolgen zullen pas duidelijk worden na het sluiten van deze contracten met het Verenigd Koninkrijk.

Vennootschapsbelasting

Uit het Belastingplan 2017 blijkt dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Nu betalen bedrijven over de eerste 200.000 euro 20 procent belasting, en daarboven 25 procent. De schijf van 20 procent wordt per 1 januari 2018 verlengd tot 250.000 euro, in 2020 verlengd tot 300.000 euro en in 2021 tot 350.000 euro. Btw-tarieven
Los van de geruchten over de eventuele stijging van het lage btw-tarief, zoals we hierboven al schreven, is er één opvallende definitieve wijziging in de btw-tarieven. De definitie van geneesmiddelen is aangescherpt waardoor een groot deel van de drogisterij-artikelen niet meer in het lage btw-tarief, maar in het hoge btw-tarief vallen en dus fors duurder worden. Denk hierbij aan tandpasta, zonnebrand, neusspray en overige cosmetica.

Stimulering start-ups

Vorig jaar werd het project Invest-NL aangekondigd. Het kabinet had 2,5 miljard euro uitgetrokken voor een stimuleringsfonds dat startups moest helpen groeien en ondernemers helpen te investeren. In de Miljoenennota staat nu dat het wetsvoorstel voor oprichting van het project in het voorjaar van 2018 naar de Tweede Kamer gaat. Tot de formele oprichting een feit is, probeert het kabinet het project per 1 januari 2018 operationeel te laten zijn. Ondernemers kunnen bij Invest-NL bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s.
Inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw). De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) voor werkgevers gaat komend jaar flink omhoog. Voor zelfstandige ondernemers stijgt die van 6,65 procent naar 6,90 procent.

Wet DBA

Zoals we vorige week al schreven in onze vooruitblik op Prinsjesdag is de invoering van de modelovereenkomsten voor zzp’ers, de opvolger van de VAR-verklaring, opnieuw uitgesteld. De wet DBAgaat nu pas in op 1 juli 2018. Dat betekent dat de Belastingdienst in principe voorlopig niet actief controleert of er bij het uitvoeren van een opdracht sprake is (geweest) van een vast dienstverband.
"Voor iedereen die zich normaal gedraagt in dit land, is de handhaving opgeschort tot de volgende zomer", stelde staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes. Alleen ‘evident kwaadwillenden’ worden volgens Wiebes aangepakt.

Aftrekposten

Andere belangrijke aandachtspunten voor zzp’ers, zoals de zelfstandigenaftrek, de MKB-vrijstelling, het urencriterium en de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn niet ter sprake gekomen.
In de begroting voor 2018 van het ministerie van Economische Zaken zijn geen opvallende veranderingen te zien in de fiscale aftrekposten ten opzichte van voorgaande jaren, wat erop duidt dat het demissionaire kabinet deze onderwerpen ongemoeid heeft gelaten.

Persoonlijke financiën

De nota was dit jaar optimistisch van toon. De economische groei bedraag 2,5 procent en de koopkracht van alle Nederlanders neemt toe. Het koopkrachtplaatje laat zien dat iedereen er gemiddeld 0,6 procent op vooruit gaat. Dat geldt dus ook voor ondernemers, al is dit geen groep waar je de algemene deler op kunt loslaten. Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor zijn eigen omzet, bepaalt zijn eigen uurtarief en daarnaast zijn de verschillen groot per branche. Verder dragen zzp’ers al dan niet zelf zorg voor hun pensioen en verzekeringen, dus de verandering in koopkracht verschilt per ondernemer. Vanwege de economische groei is er voor de grootste groep ondernemers wel sprake van een gunstiger werkklimaat. De vraag naar werk neemt toe en dat biedt kansen voor ondernemers. In de bouw is er momenteel zelfs een tekort aan zelfstandigen, waardoor de uurtarieven voor zzp’ers het afgelopen jaar flink zijn gestegen.
De Miljoenennota heeft verder als belangrijkste punten de zorg, leraren, veiligheid en de Belastingdienst. Voor iedereen geldt dat de zorgpremie omhoog gaat en ook het eigen risico wordt verhoogd van 385 euro naar 400 euro.

Naschrift

De gegevens uit de Miljoenennota 2018 zijn plannen van het demissionaire kabinet. Er zijn dit jaar geen Algemene Beschouwingen, die traditioneel in de dagen na Prinsjesdag worden gehouden. Het heeft weinig zin om te debatteren over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid als die waarschijnlijk binnenkort weer anders zijn. De Algemene Beschouwingen worden later dit jaar gehouden als het nieuwe kabinet is gepresenteerd. Welke maatregelen straks daadwerkelijk op deze manier worden doorgevoerd (en welke plannen mogelijk nog wijzigen), zal in de komende periode duidelijk worden. Kijk voor actuele informatie op Rijksoverheid.nl waar alle relevante begrotingen te vinden zijn.

Bron: rabobank 18-09-2017

Prinsjesdag

Ander nieuws